top of page

Varstvo osebnih podatkov

V podjetju Fero holding d.o.o. spoštujemo zasebnost in varovanje vaših podatkov. Vaše podatke bomo uporabili izključno za namene komuniciranja z vami glede vašega povpraševanja, poslane ponudbe oz. vašega projekta in v primeru vaše privolitve za obvestila, povezana z našo dejavnostjo in javnosti ne bodo dostopni. Zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu z zakoni ZVOP-1, ZVOP-2, ZPT-1B in GDPR.

1. Upravljavec
Ime podjetja: Fero holding  d.o.o.
Sedež podjetja: Krmelj 37, 8296 Krmelj, Slovenija
Odgovorna oseba v podjetju: Uroš Marko Kozolc, direktor

Kontaktni podatki za informacije glede varstva osebnih podatkov:
Fero holding d.o.o., Krmelj 37, 8296 Krmelj, Slovenija
Tel.: 082053493, e-mail: info@feroholding.si

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave
Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene komuniciranja glede odprtih povpraševanj, za pošiljanje ponudb in usklajevanje informacij glede želenih ponudb, komuniciranja za vodenje tekočih projektov, komuniciranja za potrebe vzdrževalnih del ali reklamacij, pošiljanje informacij o novih produktih in dosežkih našega podjetja po elektronski pošti.

 

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo:
• naslov elektronske pošte,
• ime,
• priimek,

Osebne podatke za namen obveščanja zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.
Osebne podatke za namen obveščanja uporabljajo naši naslednji oddelki:
• marketing,
• komerciala,

Za namen komuniciranja s strankami glede odprtih povpraševanj, ponudb in tekočih projektov zbiramo in hranimo podatke na podlagi potrebe za sklenitev pogodbe ali izvedbo pogodb:
• naslov elektronske pošte,
• ime,
• priimek,
• podjetje,
• telefonsko številko,

Osebne podatke za namen komuniciranja uporabljajo naši naslednji oddelki:
• marketing,
• komerciala,
• tehnični oddelek
• finance

3. Iznos
Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države ter jih ne posredujemo tretjim osebam.

4. Obdobje hrambe
Podatke hranimo in uporabljamo, dokler smo v poslovnem stiku z vami, oz. dokler ne podate pisne zahteve po izbrisu vaših podatkov iz naše evidence.

5. Pravice posameznika (osebe)
Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva
• vpogled,
• popravek,
• popoln izbris,
• prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
• prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.


Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si
Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

bottom of page